ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่นการประเมิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขีย) และมีสิทธิเข้รับการประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่นการประเมิความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขีย)  และมีสิทธิเข้รับการประมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกร

คลิกดาวน์โหลด ใบรับการส่งเอกสารสมัครสอบพนักงานราชการ

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ผังที่นั่งสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่เดินทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนิติกร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานกิจการยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป